ACCUNIQ BC 380 KROPPSMÄTNING

Med Accuniqs grundläggande och noggranna teknik kan vi analysera din kroppssammansättning med hög tillförlitlighet och reliabilitet.

Du ställer dig barfota på vågen, tar tag i handtagen och håller dom en bit ifrån din kropp. Elektriska impulser passerar då igenom kroppen och läser av dina värden. Därefter får du testresultatet direkt utskrivet på en blankett med information om bland annat din:

  • BMR (basal ämnesomsättning)

  • Fettprocent

  • Fettmassa i kg

  • BMI (body mass index, proportionerlig kroppsmassa)

  • Bukfett (det farliga fettet kring de inre organen)

  • Muskelmassa

  • Vätska,

  • Bukomfång,

  • Proteiner & Mineraler mm.

Pris 395 kr

Mätning och genomgång av testresultat tar ca. 15 min 

INTRESSEANMÄLAN

ACCUNIQ_BC380jpg